Systémové požadavky Vyhledávání domů Kontakt Seznam smluvních partnerů
 


www.domky.cz
© 2004-2019 MC VELOX Praha, s.r.o.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ DOMŮ

(pokud zde jsou uváděny ceny je míněno bez DPH)

Základy
Sejmutí ornice, výkopy rýh pro základové pasy šířky max. 50 cm do hloubky max. 90 cm, manipulace s výkopkem na staveništi, geodetické vytýčení objektu, vytýčení stavby vlastní, štěrkopískový polštář pod základové pasy a podkladní betony, beton B15 do pasů a podkladních betonů, bednění, výztuž síť kari 6x150/150 do podkladních batonů, prostupy bet. konstrukcí, zemnicí pásek

Svislé konstrukce
Systém Velox kompletní dodávka materiálu s tep. izolací v tl. 10 cm vč. montáže, beton čerpaný B15-B20 do Veloxu, vnitřní příčky pórobeton nebo cihelná příčkovka alt. Velox, statická výztuž do nadpraží nebo průvlaků, konstrukční výška 3,0 m

Vodorovné konstrukce
Systém Velox, včetně montáže, beton čerpaný B20 – přízemní domy pouze sádrokartonový podhled, podpěrné konstrukce, věncová výztuž

Úpravy povrchů
Omítky stěn vnitřních a stropů vápenné (jádro+štuk) – jádro vyztužené, omítka vnější vápenocementová vč. penetrace (jádro vyztužené), sokl do výšky 200 mm od upraveného terénu.

Podlahové konstrukce
Mazanina, beton prostý B10 tl. do 60mm, výztuž síť Kari 6x150/150

Výplně otvorů
Plastová okna s izolačním dvojsklem UW=1,2 (izolační sklo UG=1,1) bez dekorací, parapety vnější FeZn, vnitřní PVC, střešní okna ROTO, izolační dvojsklo U=1,2

Sádrokartonové konstrukce
Sádrokartón GKF a GKF-I (koupelny, WC)

Izolace proti vodě
Protiradonová a hydroizolační folie Elastek 40 Special, pásky a prostupy, hydroizolace stěrkové pro koupelny – Fortisol, parozábrana JUTAFOL N 110g a pojistná hydroizolace JUTAFOL D 110g

Izolace tepelné
Izolace tepelné krovu tl.200 mm, polystyrén PSB-S-20 Stabil tl. 80 mm v podlaze

Vnitřní kanalizace
Kanalizace vnitřní - kompletní rozvod (ležatý rozvod Marley nebo obdobný, svisý a připojení – novodurové potrubí)

Vnitřní vodovod
Vodovod vnitřní kompletní (svařovaný plast značkový)

Zařizovací předměty
Materiály - pořizovací náklady - vanička sprchová (3200,-/ks), vana (6800,-/ks), umývadla standard (1580,-/ks), klozet kombi (1800,-/ks), baterie sprchové (1600,-/ks), umývadlové (1300,-/ks), vanové nástěnné (1600,-/ks), ventily, sifóny - plast

Ústřední vytápění
Elektrický nástěnný kotel + zásobník TUV, v koupelnách „žebřík“, desková otopná tělesa, rozvody v plastu

Elektromontáže
Kabeláž Cu, kompletace - ABB Tango, připravenost pro domácí telefon a televizi, hromosvod FeZn

Konstrukce tesařské
Materiál (krovový nebo vazníkový systém) včetně impregnace (řezivo hraněné Sm AI), montáž, latě

Konstrukce klempířské
Klemp. konstrukce - FeZn, žlaby r.š. 330, svody, háky, kolena, kotlíky

Krytiny tvrdé
Montáž krytina, materiál Bramac-Moravská taška nebo obdobná, střešní výlez na střechu

Konstrukce truhlářské
Dveře vnitřní Sapeli Standart fólie vč. spínaných zárubní (komplet 3.200,- Kč) a kování (650,-/ks), montáž dveří, palubky na přesahy krovu smrkové tl. 18 mm

Konstrukce zámečnické
Kotvy do krovu, drobné zámečnické výrobky, ocel. sloupky svislých nosných konstrukcích

Podlahy z dlaždic a obklady
Dlažby (zádveří a příslušenství) a obklady interiér (300,- Kč/m2), ker. sokl (50,- Kč/ks), dvířka magnetická, silikony těsnicí

Podlahy povlakové
Koberce – obytné místnosti s chodbami (200,- Kč/m2), lišty okrajové, přechodové, izolace proti kročejovému hluku Rockwool tl. 2,5 cm

Nátěry
Nátěry truhlářské konstrukce - Luxol, zámečnické konstrukce nosné – základní nátěr

Malby
Pačokovaní místností - stěny, malba – stěny, sádrokarton (Primalex nebo obdobná)

Vedlejší rozpočtové náklady – podle regionů může být důvodem k navýšení ceny
Kompletní zařízení staveniště - provizorní sklady nářadí, materiálu a náklady spojené s přesunem těchto objektů a likvidace suti, sociální zázemí stavby, objekt na provizorní ubytování, podíl na spotřebě médií (voda, elektřina), mimostaveništní doprava